Science Hack Day Eindhoven 2013

Missie Wat kun je met een team dat elkaar nog niet kent in 32 uur aaneengesloten…