Hoogtemeting tbv IoT

Meten van hoogte, het lijkt eenvoudig, maar wat is ‘hoogte’? In het Nederlands kennen we slechts…