Laadefficientie van elektrische auto’s, een verborgen kostenpost.

Update: 12 july 2019

De gebruikskosten van een elektrische auto bestaan voor een belangrijk deel uit het energieverbruik, uitgedrukt in kWh per 100km. Afhankelijk van het type auto, de rijstijl en de omgevingscondities varieert dat tussen de 14kWh en de 23kWh, zie ook het EV-database overzichtlijstje. Vermenigvuldig dat met de prijs per kWh en je kunt de elektriciteitskosten per gereden km uitrekenen.

Althans, dat zou je denken. Maar er zit een klein addertje onder het gras. Het laadrendement is namelijk niet 100%, verre van zelfs. Tijdens het laden van de accu gaat energie verloren omdat zowel het laadcircuit alsook de accu’s tijdens het laden warm worden, en da’s verloren energie. Uit een eerste observatie blijkt dat het om een niet geringe hoeveelheid gaat. Mijn kWh meter gaf aan dat 40kWh energie nodig was om zo’n 32kWh in mijn auto accu te krijgen. Een rendement van 80% dus. Alsof er bij de benzinepomp van elke getankte liter zo’n 200ml rechtstreeks de grond in sijpelt. Een accu volladen kost dus zo’n 25% meer dan ik op basis van mijn eerdere speurtocht had ingeschat. Als elektrotechnicus had ik dit uiteraard kunnen vermoeden en eerder moeten onderzoeken, stom dat ik er niet eerder aan gedacht heb.

Mijn eerste observatie betreft geen erg nauwkeurige meting. Voor de mate waarin de auto accu is opgeladen gebruik ik de %-indicatie van de auto zelf; 22% bij start van opladen en 100% na opladen voor een 41kWh accu. En voor de geleverde energie gebruikte ik de kWh meter in de meterkast, maar die meet natuurlijk ook het verbruik van de overige apparatuur in huis.

Wakker geworden door deze observatie zocht ik op het internet of er meer bekend is over het laadrendement. Navraag op het Renault forum bevestigde mijn observatie. Maar meer concrete informatie is nauwelijks te vinden. Wel nog een NCST rapport dat aangeeft dat het laadrendement afhankelijk is van het vermogen waarmee geladen wordt; hoe hoger het laadvermogen, hoe groter de efficiëntie. Ook blijkt dat het laden inefficiënter wordt naarmate de accu voller is. Zou dit een goede reden kunnen zijn om het laden bij 80%-vol al te stoppen?

Voor mij in elk geval een reden om mijn oplader alvast in een andere stand te zetten. Ik beschik over een uiterst betaalbare ratio-laadpaal die ik in 3 standen kan zetten; 7kW (3*10A*230V), 9,7kW (3*14A*230V) of 11kW (3*16A*230V). Om de hoofdzekering voor overbelasting te sparen had ik destijds gekozen voor de 7kW stand, maar met de kennis van nu heb ik hem toch maar op 11kW gezet. Geen idee nog of het veel scheelt, en misschien kan ik beter overschakelen op 1-fase laden? Al met al reden om e.e.a. verder te onderzoeken:

  • Wat is de optimale laadconditie voor mijn auto?
  • Heeft de autofabrikant hier duidelijke informatie over?
  • Zijn er rapporten van hogescholen of universiteiten die dit voor verschillende auto’s al eens nauwkeurig onderzocht hebben?
  • Zijn er overzichtslijstjes die per merk en type auto aangeven wat het laadrendement is en wat het optimale laadvermogen is?

P.s. De folder van de fabrikant vermeldt uiteraard gebruiksrendement van de auto, in [kWh/100km]. Jammer genoeg gebruikt Renault daarvoor nog steeds de achterhaalde NEDC-norm. Beter zou zijn om de in 2017 geintroduceerde WLTP-norm te hanteren want die is veel representatiever voor praktisch gebruik. Zie hiervoor o.a. de EV-database.

Wordt vervolgd…

Literatuurlijstje

P.s. lees ook mijn andere blog over elektrisch rijden: https://www.felixdonkers.nl/2018/11/elektrisch-rijden-voor-beginners/