Component Engineering

Ogenschijnlijk oersaai, maar stiekem rete-interessant en relevant.

Stel je staat bij de garage want je acht jaar oude auto heeft start problemen. De monteur onderzoekt het probleem en zegt: “het is een kapotte accu”. Waarop jij vraagt: “wat kost dat, een nieuwe?”. Je zou waarschijnlijk heel verbaasd opkijken als de monteur nu zou zeggen: “da’s een oud type, die zijn niet meer leverbaar”.

Toch is dit een situatie die in de machine-/apparatenbouw praktijk nog onnodig vaak voor komt. Engineers kiezen, onder tijdsdruk, soms korte termijn oplossingen zonder daarbij voldoende de consequenties op de langere termijn te overzien. Design-by-Google is een veel gebruikte werkstijl die in engineering projecten verboden zou moeten worden.

Tegelijkertijd zie je een trend dat machine-/apparatenbouwers het componenten lifecycle management overlaten aan hun suppliers. Vanuit inkoop oogpunt lijkt dit ook best logisch, je legt de nazorg immers buiten de deur. En voor een weerstandje is dit ook geen probleem want voor een dertien-in-een-dozijn component is een “Form-Fit-Function” alternatief snel gevonden. Maar veel andere componten zijn speciaal omdat ze in het product een kritische functie vervullen (anders had je ze ook wel weg kunnen laten 🙂 ) en dat FFF alternatieven alleen al om die reden dus ook niet makkelijk voorhanden zullen zijn. Denk bijvoorbeeld aan sensoren en actuatoren. De risico’s en de impact zijn in dat geval groot. Stel:

  • de kwaliteit van het component is slecht. Maar door fine-tuning tijdens de testfase werkt de prototype opstelling prima binnen specificaties. Na vrijgave van het ontwerp blijkt echter dat sommige component toleranties zodanig zijn dat er tijdens productie uitval ontstaat. Of erger nog, dat er bij de klant productiestilstand optreedt.
  • de verkrijgbaarheid van de componenten is slecht waardoor er in de supply chain hick-ups ontstaan. Met als gevolg renteverliezen door half-fabrikanten die staan te wachten om afgerond te kunnen worden of door opleveringen die niet op tijd kunnen plaatsvinden, met een boze klant als gevolg.
  • de continuïteit van het component is onvoldoende gewaarborgd. Daardoor blijken componenten onverwacht snel End-Of-Life en is een redesign noodzakelijk terwijl je R&D resources bij andere projecten ingezet zijn.

Voorkomen is ook hier beter dan genezen. Door in de ontwerpfase de juiste keuzes te maken en door in je supply chain ook de fabri­kan­ten en leveranciers van je kritische componenten goed te managen minimaliseer je eerder genoemde risico’s. Belangrijke aandachtspunten hierbij zijn:

  • Leg (pro-actief) een database aan met goed gedocumenteerde voorkeurscomponenten en bouw daar omheen een netwerk met kennisdragers waarmee je kunt sparren. Dit draagt er aan bij dat ontwikkelaars minder snel in de verleiding komen om te Googlen.
  • Kies componenten waarvan je de performance voldoende goed kent. En kijk daarbij niet alleen naar het functionele gedrag, maar beoordeel vooral ook toleranties, stabiliteit en levensduur.
  • Monitor proactief en met enige regelmaat de lifecycle status van je voorkeurs-componenten zodat je niet voor verassingen komt te staan.
  • Kijk mee in het ontwerp- en het productieproces van de fabrikanten en overtuig je ervan dat dit aansluit bij de productie-eisen voor je eigen product.
  • Ga alleen in zee met fabrikanten en leveranciers waarmee je goede afspraken kunt maken en die hun verantwoordelijkheid nemen als er onverhoopt problemen ontstaan.
  • Zorg ervoor dat ook je componentfabrikanten en -leveranciers structureel in je supply-chain zijn ingebed. En neem desnoods zelf initiatief in het organiseren van een goed eco-systeem mocht dat voor kritische componenten nog onvoldoende ingeregeld zijn.

Component Engineering is het vakgebied dat hier invulling aan geeft; risicoreductie door technisch-inhoudelijk en proactief meedenken tijdens het ontwerptraject, daarbij behalve de korte termijn projectbelangen ook de lange termijn bedrijfsbelangen mee wegend.

Voor veel ontwikkelaars, en dus ook voor een Creatief Technoloog is dit enorm wennen. Maar als je wilt dat je product uiteindelijk succesvol op de markt belandt en blijft is het wel belangrijk om hier serieus aandacht aan te besteden. Ik pleit voor goede voorlichting aan studenten, ontwikkelaars en aan andere belangstellenden. Daarom laat ik me graag uitnodigen voor een presentatie of gastcollege over dit onderwerp.