Laadefficientie van elektrische auto’s, een verborgen kostenpost.

Update: 12 july 2019 De gebruikskosten van een elektrische auto bestaan voor een belangrijk deel uit het energieverbruik, uitgedrukt in kWh per 100km. Afhankelijk van het type auto, de rijstijl en de omgevingscondities varieert dat tussen de 14kWh en de 23kWh, zie ook het EV-database overzichtlijstje. Vermenigvuldig dat met de prijs per kWh en je […]